Podjetja si prizadevajo povečati dobiček, znižati stroške ali pospešiti proizvodnjo. Vendar pa ni vedno jasno, kaj lahko izboljša poslovanje podjetja. 3D-tisk je učinkovita tehnologija, ki lahko hkrati zniža stroške in pospeši proizvodnjo. Odvisno od namena lahko ustvari kose po meri ali zmanjša odvečne odpadne materiale.

 

 

 

 

 

Pred implementacijo 3D-tiska

Vsaka panoga in podjetje imata svoj način delovanja. Običajno pa lahko poslovanje podjetja razdelimo na dele. Začne se z raziskavo trga, nadaljuje z neko obliko raziskav in razvoja, ki lahko vključuje izdelavo prototipa ali pa tudi ne, nato s proizvodnjo, katere rezultat je bodisi dajanje na trg bodisi vključitev v podjetje. Proces poteka v različnih podjetjih in panogah različno dolgo, vendar lahko traja tudi več let. Raziskovalno-razvojni del in del izdelave prototipov lahko trajata od nekaj mesecev do nekaj let.
Ta postopek je običajno delovno intenziven in drag, zlasti pri raziskavah in razvoju ter izdelavi prototipov. Za začetek, raziskave in razvoj ter izdelava prototipov običajno zahtevata majhne količine, zaradi česar je nemogoče uravnotežiti splošne stroške pri veliki količini. Že samo izdelava prototipa zahteva več krogov sprememb in izboljšav. To pomeni, da se skupni znesek, porabljen za vsak model prototipa, hitro poveča. Z vsakim krogom izdelave prototipa se pojavi tudi čas, ki ga porabimo za čakanje na izdelavo posameznega dela. 3D-tisk podjetjem omogoča hitro izdelavo delov z manj stroški, kar vodi v hitrejše in učinkovitejše obdobje prototipiranja. Hitrejše obdobje izdelave prototipa vodi do hitrejšega lansiranja na trg v primerjavi s konkurenti podjetja z manjšim vložkom v čas, proizvodne stroške in delo osebja.

Kako 3D-tisk izboljša proizvodnjo

3D-tisk omogoča učinkovitejši časovni razpored proizvodnje in prizadevanja, zlasti v fazi raziskav in razvoja ter izdelave prototipov. 3D-tisk prototipov skrajša fazo raziskav in razvoja, saj je prototip mogoče natisniti v nekaj urah, medtem ko je pri tradicionalnih metodah potrebnih več dni. Industrijski 3D-tiskalniki  podjetjem omogočajo tudi izdelavo prototipov z malo ali nič ročnega dela, kar zmanjša njihove proizvodne stroške. Z zmanjšanjem potrebnega ročnega dela podjetje zmanjša tudi potrebo po izdelavi orodij. Izdelava orodij lahko podaljša časovni okvir proizvodnje in poveča stroške. Z zmanjšanjem potrebe po izdelavi orodij podjetje zmanjša stroške, čas izvedbe in delo, povezano z izdelavo orodij.

Sportmaster je trgovec na drobno z oblačili, obutvijo in opremo. Da bi ostal konkurenčen, se Sportmaster zanaša na 3D-tisk prototipov za hitro testiranje in manjše prilagoditve. Pred uporabo prototipov, natisnjenih v 3D-tehniki, je podjetje Sportmaster oblikovalo zasnove novih izdelkov, tretja oseba pa je te zasnove izdelala v prototipe. Če je tretja oseba naredila napako ali je testiranje prototipa pokazalo, da so potrebne manjše prilagoditve, je Sportmaster na posodobljeno zasnovo čakal več tednov. Po implementaciji tiskalnika Raise3D za izdelavo 3D-natisnjenih prototipov je podjetje Sportsmaster zaznalo 40-odstotno skrajšanje proizvodnega časa novih izdelkov in 30-odstotno zmanjšanje proizvodnih stroškov. Kliknite tukaj, če želite izvedeti več o uspehu podjetja Sportsmaster s 3D-tiskom.

3D-natisnjeni deli so prilagodljivi

3D-natisnjene izdelke in komponente je mogoče zelo prilagoditi. Ta zmožnost prilagajanja podjetju omogoča, da oblikuje točno tiste dele in komponente, ki jih potrebuje, in se tako izogne zahtevam po zapletenem sestavljanju. To pa zmanjšuje stroške dela in stroške, povezane s postopkom sestavljanja. Hitrejše načrtovanje in izdelava prototipov pomeni, da lahko podjetje pride na trg pred konkurenco.
Podjetje Livemaster se je soočilo z edinstvenim izzivom množične proizvodnje lutk in dodatkov za lutke po meri za zbiratelje. Pred uporabo industrijskega 3D-tiskalnika podjetja Raise3D se je podjetje Livemaster zanašalo na uporabo mavca, vendar jim kakovost ni bila všeč. Po izdelavi 3D-natisnjenih lutk in dodatkov je podjetje Livemaster izdelalo močnejše in podrobnejše kose višje kakovosti. Če želite izvedeti več o postopku 3D-tiska podjetja Livemaster, kliknite tukaj (https://www.raise3d.com/case/custom-production-for-dolls-and-figurines/).

3D-natisnjeni proizvodni deli in komponente

Včasih dobavitelji in prodajalci prenehajo poslovati ali opustijo proizvodnjo dela, ki je bistvenega pomena za poslovanje podjetja. Če se zgodi kaj takega, je zamenjava potrebnega dela s tradicionalnimi proizvodnimi metodami nemogoča. V drugih primerih je morda še vedno mogoče najti proizvodni del, vendar so stroški previsoki. Rešitev za obe situaciji je 3D-tisk. Ker lahko industrijski 3D-tiskalnik učinkovito in cenovno ugodno izdeluje prilagodljive dele, lahko izdela katero koli vrsto potrebnega proizvodnega dela.
DRAKES je proizvodno in razvojno podjetje, ki proizvaja 3D-natisnjene avtomobilske dele za avtomobilsko skupnost. Pred uporabo 3D-tiska je podjetje DRAKES izdelovalo dele po tradicionalni metodi, ki je temeljila na težkem delu in materialih, kot sta smola in steklena vlakna. Ta metoda je povzročala številne netočnosti. Ko je podjetje DRAKES tradicionalno metodo izdelave nadomestilo s 3D-tiskom, so se stroški dela zmanjšali, na dan pa je bilo izdelanih veliko delov. Če želite izvedeti več o DRAKESOVEM uspehu s 3D-tiskom v avtomobilski industriji, kliknite tukaj.

3D-tisk je manj potraten

Pri tradicionalni proizvodnji mora izdelovalec izdelati del ali komponento iz bloka materiala. Tehnologija 3D-tiska natisne tanke plasti materiala in tako neposredno sestavi predmet. Z neposrednim tiskom predmeta se podjetje izogne odpadnemu materialu. Manjša količina odpadnega materiala vodi k nižjim stroškom. Z neposrednim tiskom predmeta ima proizvodna ekipa tudi svobodo oblikovanja za tisk zapletenih modelov.

Industrijski 3D-tiskalniki vodijo v lokalno proizvodnjo

Velikost in zahtevane zmogljivosti 3D-natisnjenega dela določajo vrsto 3D-tiskalnika , ki ga potrebuje podjetje. Vendar so tudi veliki 3D-tiskalniki posebnih zmogljivosti na voljo lokalno. Kot lokalni proizvodni model 3D-tisk proizvaja potrebne izdelke na zahtevo, kadar koli so potrebni. Večina podjetij, ki potrebujejo 3D-tisk, se na koncu odloči, da bodo imeli 3D-tiskalnik v podjetju.

Kako prepoznati priložnosti 3D-tiska

Obstaja veliko načinov za vključitev 3D-tiska v poslovne dejavnosti. Najpogostejše priložnosti za 3D-tisk so raziskave in razvoj, izdelava prototipov, prilagajanje in proizvodnja. Raziskave in razvoj ter izdelava prototipov se na primer pri nekaterih podjetjih prekrivajo, drugje pa ne. Ne glede na to je s 3D-tiskom mogoče opraviti katero koli obliko testiranja novega izdelka ali kosa glede delovanja ali zasnove.

Kaj se je spremenilo, da je 3D-tisk postal tako dostopen?

V svetu je 3D-tisk postajal čedalje bolj priljubljen od leta 2009 s prvimi 3D-tiskalniki podjetja Makerbot. Od takrat je 3D-tisk prehodil dolgo pot in s tem je postal dostopnejši. Ena največjih sprememb od leta 2009 je razvoj različnih kakovostnejših materialov za tisk. Ti materiali so običajno različne oblike plastike, kot so PLA, ABS in TPU. Plastika za 3D-tisk je znana tudi kot filament. Vendar je mogoče najti tudi filamente iz lesa in kovine. Paleta materialov za tisk je razširila možnosti uporabe 3D-tiskalnikov. Tako je lahko več podjetij uporabljalo 3D-tiskalnike za več projektov. Ker je vse več podjetij v svoje poslovanje sprejelo tehnike 3D-tiska, so se stroški 3D-tiskalnikov in filamentov od leta 2009 znatno znižali.

Industrija 3D-tiska je sčasoma postala dostopnejša in lažje jo je uvesti v podjetja v številnih panogah. 3D-tisk ponuja številne prednosti, kot sta znižanje stroškov in povečanje proizvodnje. Nadomešča tradicionalne postopke in metode, ki od podjetja zahtevajo preveč časa ali stroškov. Izbira 3D-tiskalnika vključuje nekaj korakov. Najprej se seznanite z vrsto projektov, pri katerih bo tiskalnik sodeloval. Nato določite ustrezen proračun za nakup kakovostnega 3D-tiskalnika za izdelavo visokokakovostnih 3D-natisnjenih delov. Nazadnje raziskujte in razumite, katere vrste filamentov bo projekt zahteval. Kliknite tukaj za temeljito razlago o tem, kako izbrati 3D tiskalnik https://www.raise3d.com/?post_type=academy&p=12018).

Vir: raise3d.com.