Splošni pogoji

Svetujemo vam, da pred uporabo strani spletne trgovine pazljivo preberete spodaj navedene Pogoje poslovanja. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

 1. Kontaktni podatki podjetja in dostopnost informacij:
  • Podatki o podjetju
   Ime podjetja: iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o.
   Naslov podjetja: Beograjska ulica 4 ,1000 Ljubljana, Slovenija
   Telefonska številka: +386 1 320 08 99
   Spletna stran: www.3d-tisk.si
   E-mail naslov: info@3d-tisk.si
  • TRR: SI56 3400 0101 0757 630
   IBAN: SI56 3400 0101 0757 630 (Sparkasse d.d.)
   Matična številka: 3497151000
   Številka za DDV (ID): SI 94907820
   Zavezanec za DDV: Da

1.2   dostopnost podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije, ki so dostopne v teh splošnih pogojih:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, matično številko);
 • kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon);
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi bil dostopen v razumljivem roku);
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave);
 • jasno in nedvoumno določene cene s prikazom ali že vsebujejo davke in stroške prevoza;
 • način plačila in dostave;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in kolikšen je strošek kupca za vračilo izdelka;
 • postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi za stike s kupci.

2.     Uporabljeni izrazi

Prodajalec: je iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

Potrošnik: je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Podjetje: je pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (s.p.)

Blago: Artikli iz prodajnega programa prodajalca kot so npr.: 3D-skenerji, 3D-tiskalniki, programska oprema, filamenti in dodatna oprema.

Kupec: Pravna ali fizična oseba, ki izvede nakup blaga.

TRR: Transakcijski račun ali bančni račun kupca.

 

3.     Uvodne določbe

Predmetni splošni pogodbeni pogoji za prodajo blaga (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe iTehLab, informacijske tehnologije, d.o.o., Beograjska ulica 4 ,1000 Ljubljana so sestavni del ponudb in pogodb o prodaji blaga, sklenjenih med prodajalcem in kupcem, ki je pravna oseba (gospodarska družba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost), ne glede na njeno obliko, pri čemer se med pravne osebe po teh pogojih štejejo tudi samostojni podjetniki posamezniki, javni in zasebni zavodi ter vse ostale entitete, ki niso fizične osebe ali fizičnimi osebami. Nekateri del splošnih pogojev (poglavje št. 8) veljajo in se upoštevajo le za potrošnike.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med prodajalcem in kupcem, ter se nanašajo na vsako naročilo kupca, povezano z nakupom blaga. Z vstopom v pravno poslovno razmerje s prodajalcem se šteje, da kupec s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako kupec izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njim in prodajalcem uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji prodajalca.

4.     Cene izdelkov

Vse cene izdelkov in dostave (poštnine) so v evrih (EUR) in brez DDV.

Naročilo (pogodba) se sklepa v slovenskem jeziku.

Vse cene veljajo na dan naročila.

Pridržujemo si pravico do spremembe cenika brez predhodne najave.

 1. Naročilo izdelkov (nakup)

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila ali drugače potrdi naročilo kupca. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu je mogoče le z izrecnim in pisnim dogovorom s prodajalcem.

 

5.1 Postopek naročila izdelkov

Naročilo blaga v spletni trgovini prodajalca poteka na naslednji način:

Kupec v spletni trgovini izbere kategorijo izdelkov (npr. 3D-TISKALNIKI). Ko se odloči za nakup, najprej določi barvo izdelka in nato klikne gumb "DODAJ V KOŠARICO".

V košarici nato kupec zbira in dodaja ali briše število izdelkov po njegovi želji. Ko izbiranje zaključi, izberete gumb "NA BLAGAJNO",

Na blagajni si koraki sledijo:
1/3 (Košarica) Kupec preveri količino in zneske vseh vnesenih artiklov v košarici in klikne gumb "NADALJUJ NA BLAGAJNO".
2/3 A ) Podatki plačnika: Kupec izpolni vsa obvezna polja.
2/3 B ) Dostava na drug naslov: V primeru, da kupec želi, da vam izdelke pošljemo na drug naslov, kakor je njegovo vpisano bivališče, kupec odkljuka to polje in vpiše drug naslov za dostavo.
2/3 C ) Vaše naročilo: V tem koraku je na voljo povzetek naročila in možnost določitve načina dostave.
3/3 Oddaj naročilo: S Pritiskom na gumb "ZAKLJUČI NAKUP" naročilo oddate. S klikom na gumb "ZAKLJUČI NAKUP" kupec potrjuje, da ste seznanjeni s celotnim besedilom Splošnih pogojev, ki so tu navedeni in z njimi v celoti soglaša. Na e-poštni naslov kupca nato kupec prejme podatke za plačilo predračuna.

6.     Dostava in prevzem blaga

Naročeno in plačano blago lahko kupec osebno prevzame ali izbere dostavo preko Pošte Slovenije.

6.1 Osebni prevzem

Blago, ki je na voljo v spletni trgovini www.3d-tisk.si, je možno po plačilu predračuna v delovnem času podjetja (od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00) osebno prevzeti v naši poslovalnici na naslovu Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

6.2 Dostava preko Pošte Slovenije

Za kupljeno blago lahko izberete tudi postopek dostave preko Pošte Slovenije, ki po pogodbi zagotavlja dostavo v Sloveniji. Poštnina ni vključena v ceno.

Prodajalec ni odgovoren za zamude s strani ponudnika poštnih storitev ali za poškodovanje embalaže. Kupec mora prejeto blago pregledati takoj in ob morebitnih poškodbah embalaže ali izdelka, takoj kontaktirati ponudnika poštnih storitev, kjer skupaj s kupcem sestavijo zapisnik o poškodbi pošiljke.

7.     Plačila (načini plačila)

7.1 Plačilo po predračunu (fizične in pravne osebe)

Kupci lahko naročilo blaga plačajo po predračunu, ki ga prejmejo po oddaji naročila po elektronski pošti.

Naročilo bo prodajalec izvedel po prejemu celotnega plačila na njegov TRR. Za hitrejšo obdelavo naročila ga lahko kupec po izvršenem plačilu o tem obvesti na tel. št.: +386 1 320 08 99 (od ponedeljka do petka od 9h - 16h) ali na elektronski naslov info@3d-tisk.si.

Kraj izvedbe za vsa plačila je Ljubljana, tudi če se predaja blaga ali druga storitev glede na poseben dogovor izvede v nekem drugem kraju.

Plačilo se nakaže iz TRR kupca. Če kupec ne nakaže plačila iz svojega bančnega računa, velja plačilo kot upravičeno, če je bilo vnaprej ali neposredno po izvedbi plačila s strani kupca pisno sporočeno, da je bilo plačilo izvedeno iz drugega TRR. Brez predhodnega dogovora ali obvestila je prodajalec upravičen, zaprositi za ponovno plačilo in lahko že vplačan znesek tako dolgo zadržimo, dokler ni plačilo nakazano z bančnega računa kupca.

Do plačila celotne kupnine so izdelki last prodajalca.

7.2 Izdaja računa

Ob dostavi naročenega blaga bo prodajalec kupcu posredoval račun in sicer v tiskani obliki priložen v paketu ali elektronski obliki po elektronski pošti. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost svojih vnesenih podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Letak - navodilo o obvezni izdaji in shranjevanju računa je dostopno na spodnji povezavi: VKLOPI RAZUM - ZAHTEVAJ RAČUN!

8.     Potrošnik

Spodnje določbe poglavja Potrošnik (poglavje št. 8) veljajo le za potrošnike, če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo.

Ob prevzemu blaga je potrošnik dolžan preveriti količino in kakovost blaga.

8.1 Odstop od pogodbe s strani potrošnika

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri prodajni pogodbi začne omenjeni odstopni rok teči z dnem, ko:

 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe tako, da prodajalca o odstopu pisno obvesti in sicer na kontaktni e-naslov info@3d-tisk.si oz. po pošti na naslov iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

Obvestilo o odstopu potrošnik pošlje z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi potrošnik.

Prejeto blago mora potrošnik vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago poškodovano, uničeno, pokvarjeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus prejetega blaga le v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. V nasprotnem potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga v skladu z 8. odstavkom 43/d čl. ZVPot, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Potrošnik je v primeru odstopa od pogodbe dolžan nositi stroške pošiljanja, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če prodajalec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe in prejemu vrnjenega blaga, potrošniku vrne vsa prejeta plačila.

Ob vračilu mora potrošnik pošiljki priložiti originalen račun in navesti svoj transakcijski račun.

Blago mora potrošnik vrniti najkasneje v 14 dneh potem, ko je prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe na naslov iTehLab d.o.o., projekt 3D-tisk za vse, Beograjska ulica 4 ,1000 Ljubljana, Slovenija (za www.3d-tisk.si).

Pravica do odstopa od pogodbe Potrošniku ne pripada za izdelke izdelane po njegovi želji, naročilu in po meri.

8.2 Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako

ali

 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim

ali

 • vrne plačani znesek kupnine.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila,
 • če je stvarna napaka posledica delovanja iz sfere potrošnika (primeroma: neupoštevanje navodil,

poškodovanje blaga …),

 • če stvarna napaka izvira iz sfere tretje osebe, na katero prodajalec nima vpliva, in ne obstoji zakonska podlaga za odgovornost v primeru tovrstnih napak.

Produkt nima stvarne napake ter le-te Potrošnik ne more uveljavljati, v primeru, če je nepravilno delovanje produkta posledica neustreznega in nestrokovnega upravljanja s produktom s strani Potrošnika (npr. 3D tiskalnik ne tiska pravilno zaradi neznanja upravljanja s 3D tiskalnikom s strani potrošnika) ali je potrošnik po lastni želji naročil produkt, ki ne ustreza njegovim potrebam.

8.2.1 Kako preverjamo primernost artikla

Primernost artikla prodajalec preverja na način primerjave z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami in trditvami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu ali z izvedenskim mnenjem.

8.2.2 Kako se stvarno napako uveljavi

Potrošnik mora prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zgoraj določenem roku in hkrati omogočiti pregled artikla. Potrošnik prodajalca pisno obvesti in sicer na kontaktni e-naslov info@3d-tisk.si oz. po pošti na naslov iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

8.3 Garancija

Artikli kupljeni pri nas imajo garancijo, ki jo zagotavlja proizvajalec in je navedena na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Za reševanje garancijskih zahtevkov je pristojen pooblaščen servis. Za servis nekaterih izdelkov (3D tiskalnikov) je pooblaščen prodajalec.

Za uveljavljanje garancije oziroma reklamacije je potrebno izdelek poslati prodajalcu na naslov iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo opravil servis za proizvode za katere je pooblaščen za opravljanje servisa, za proizvode za katere ne opravlja servisa, bo proizvod poslal na servis k pooblaščenemu serviserju.

Servis je dolžan izdelek popraviti v roku 45 dni od prejema zahteve za popravilo izdelka. Če izdelka ne uspe popraviti v zakonskem roku, mora kupcu zagotoviti nov brezhiben izdelek.

V primeru vračila artikla, mora kupec artikel pred predajo prevozniku ustrezno zaščititi. Artikel mora zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko artikel zaščiti enako kot ga je originalna embalaža.

V primeru uveljavljanja garancije mora potrošnik prodajalcu ali servisu predati artikel skupaj z vsemi dodatki, ki jih je prejel skupaj z artiklom, npr.: kabli, polnilci, šobe, filamenti.

8.3.1 Ne-veljavnost garancije:

Garancija ne velja za napake na blagu, ki nastanejo zaradi:

 • višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer udara strele, vode, ognja, porušitve objekta v kateremu je naprava, itd.),
 • nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta blaga,
 • neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov,
 • zaradi neupravičenega ali nestrokovnega posega v izdelek,
 • nepravilnega, malomarnega in nestrokovnega rokovanja ali dela z blagom,
 • preobremenitvah blaga,
 • neupoštevanja navodil proizvajalca ali inštalacije nekompatibilnih rezervnih delov na proizvod.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) oziroma obraba proizvoda zaradi normalne rabe proizvoda ni predmet garancije.

Če imate dodatno vprašanje glede uveljavljanja garancije oziroma reklamacij nam pišite na e-naslov info@3d-tisk.si oz. po pošti na naslov iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

9.     Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost

Določbe tega poglavja (Poglavje št. 9) veljajo za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: podjetje ali B2B).

9.1 Stvarna napaka v B2B

 

Podjetje lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca nemudoma oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Podjetje mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine 6 mesecev, odkar je bila stvar izročena.

Podjetje, ki je pravilno obvestilo prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca:

 • Najprej zahtevati, da odpravi napako na blagu v primernem roku, ki ni krajši od 45 dni,

Če odprava napake v postavljenem roku ni mogoča:

 • lahko podjetje zahteva izročitev drugega blaga brez napake.

Če odprava napake ni mogoča ali se podjetje in prodajalec tako dogovorita lahko nato podjetje od prodajalca zahteva da:

 • prodajalec ustrezno zniža kupnino

v primeru, da se niti o znižanju kupnine prodajalec in podjetje ne moreta dogovoriti lahko podjetje:

 • od pogodbe odstopi.

9.1.1 Kdaj gre za stvarno napako

 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana.
 • blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.
 • je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 • če je stvarna napaka posledica delovanja iz sfere podjetja (primeroma: neupoštevanje navodil,

namerno poškodovanje blaga …),

 • če stvarna napaka izvira iz sfere tretje osebe, na katero prodajalec nima vpliva, in ne obstoji zakonska podlaga za odgovornost v primeru tovrstnih napak.

Blago nima stvarne napake ter le-te podjetje ne more uveljavljati, v primeru, če je nepravilno delovanje produkta posledica neustreznega in nestrokovnega upravljanja s produktom s strani podjetja ali je podjetje naročilo produkt, ki ne ustreza njegovemu proizvodnemu procesu in je bilo naročilo takega produkta izvedeno s strani podjetja. (npr. Podjetje je naročilo 3D-tiskalnik, ki tiska v skladu z dokumentacijo proizvajalca, do določene natančnosti, podjetje pa kasneje ugotovi, da bi potrebovalo tiskalnik z večjo natančnostjo tiskanja.)

9.1.2 Kako se preverja primernost blaga

Primernost blaga preverjamo na način primerjave z drugim, brezhibnim blagom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami in trditvami proizvajalca oziroma navedbami na samem blagu ali z izvedenskim mnenjem.

9.1.3 Kako se stvarno napako uveljavi

Podjetje mora prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te nemudoma oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita obvestiti in prodajalcu hkrati omogočiti pregled artikla.

O stvarni napaki podjetje prodajalca obvešča na kontaktni e-naslov info@3d-tisk.si oz. po pošti na naslov iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

 

9.2 Garancija

 

Artikli kupljeni pri prodajalcu imajo garancijo, da so brez napak v materialu in izvedbi ter primerni stanju tehnike v času, ko so proizvodi prodani. Garancijo za brezhibno delovanje zagotavlja proizvajalec in je navedena na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa.

Za novo blago (3D tiskalnike) znaša garancijski rok 12 mesecev. Rok začne teči naslednji dan po izročitvi blaga podjetju. Če na garancijskem listu garancijski rok ni naveden pomeni, da izdelek nima garancije.

Sestavni deli blaga, katerih raba pomeni tudi njihovo porabo nimajo garancije razen, če tako garancijo izrecno zagotavlja proizvajalec sam.

V primeru uveljavljanja garancije lahko podjetje v zgoraj opredeljenem garancijskem roku od prodajalca zahteva, da stvar popravi ali zamenja.

Za reševanje garancijskih zahtevkov je pristojen pooblaščen servis. Za servis nekaterih izdelkov (3D tiskalnikov) je pooblaščen prodajalec sam.

Za uveljavljanje garancije oziroma reklamacije je potrebno izdelek poslati prodajalcu na naslov iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo opravil servis za proizvode za katere je pooblaščen za opravljanje servisa, za proizvode za katere ni pooblaščen bo proizvod poslal na servis k pooblaščenemu serviserju.

Servis je dolžan izdelek popraviti v roku 60 dni od prejema zahteve za popravilo izdelka. Prodajalec lahko podjetju rok popravila podaljša v primeru, da določenega popravila ne more izvesti v roku 60 dni zaradi ne-dobave rezervnega dela s strani proizvajalca ali drugih okoliščin, ki niso v domeni prodajalca. O podaljšanju roka popravila mora prodajalec predhodno obvestiti podjetje. Če izdelka servis ne uspe popraviti v roku 60 dni ali podaljšanem roku, mora podjetju zagotoviti nov brezhiben izdelek.

V primeru vračila artikla, mora podjetje artikel pred predajo prevozniku ustrezno zaščititi. Artikel mora zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko artikel zaščiti enako kot ga je originalna embalaža.

V primeru uveljavljanja garancije mora podjetje prodajalcu ali servisu predati artikel skupaj z vsemi dodatki, ki jih je prejelo skupaj z artiklom, npr.: kabli, polnilci, šobe, filamenti.

9.2.1 Ne-veljavnost garancije:

Garancijska obveznost prodajalca velja samo za napake, ki nastopijo kljub upoštevanju predvidenih obratovalnih, vzdrževalnih in vgradnih predpisov ter navodil.

Garancija ne velja za napake na blagu, ki nastanejo zaradi:

 • višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer udara strele, vode, ognja, porušitve objekta v kateremu je naprava, itd.),
 • nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta blaga,
 • neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov,
 • zaradi neupravičenega ali nestrokovnega posega v izdelek,
 • nepravilnega, malomarnega in nestrokovnega rokovanja ali dela z blagom,
 • preobremenitvah blaga,
 • neupoštevanja navodil proizvajalca ali inštalacije nekompatibilnih rezervnih delov na proizvod,
 • nestrokovnosti osebja.

Sledi vsakodnevne rabe in naravne obrabe izdelka zaradi dela z izdelkom (praske, odrgnine, naravna obraba šob za 3D tisk in drugih sestavnih delov, itd.) niso predmet garancije.

Če imate dodatno vprašanje glede uveljavljanja garancije oziroma reklamacij nam pišite na e-naslov info@3d-tisk.si oz. po pošti na naslov iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

10. Nesoglasja, reklamacije in spori

V primeru, da ste prejeli napačen izdelek, ki ni v skladu s potrjeno ponudbo ali izdelek, za katerega smatrate, da ni nov, ga lahko vrnete, mi pa vam bomo poslali nov izdelek ali vrnili kupnino. V primeru takšne težave vas prosimo, da nas o tem obvestite nemudoma po prejemu izdelka, na e-naslov info@3d-tisk.si oz. po pošti na naslov iTehLab d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana. Prodajalec bo tako zahtevo sprejel ter vas v petih delovnih dneh obvestil, da je reklamacijo oz. pritožbo prejel in sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga ves čas obveščal o poteku postopka.

Morebitna nesoglasja ali spore stranki rešujeta sporazumno in na miren način ter poskušata sami doseči dogovor. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru težav lahko kupec primarno na prodajalca naslovi pritožbo, ki jo odda prek e-poštnega naslova info@3d-tisk.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

11. Varstvo podatkov

iTehLab d.o.o. se zavezuje k zakonitemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1.

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v politiki zasebnosti.

Kupec se mora zavedati, da je dolžan iTehLab d.o.o. zaradi izvedbe naročila posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan prodajalca obvestiti o spremembi svojih podatkov, če bi sprememba le teh kakorkoli lahko vplivala na naročilo.

Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe našega podjetja. Vaših podatkov nikoli ne bomo posredovali tretjim osebam. Občasno vas bomo po e-pošti seznanili z novostmi v naši ponudbi.

 

12. Omejitve odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov in njihova dobavljivost spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru ugotovitve bistvene zmote po 46. členu OZ. Bistvena zmota se nanaša na bistvene lastnosti predmeta, na osebo, s katero se sklepa pogodba, kadar se sklepa glede na to osebo, ali na okoliščine, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne, ker sicer stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila.

 

13. Končne določbe

Če je ali bo katera od določil teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna ali nična, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil in tako velja določilo, ki najbolj ustreza veljavnemu določilu.

Pridržujemo si pravico, da splošne pogoje brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba teh splošnih pogojev bo objavljena na tej spletni strani.

Verzija: 1.0 z dne 10. 11. 2020

 

Za več informacij in pomoč smo vam na voljo na spodnjih kontaktih:
iTehLab d.o.o., projekt 3D-tisk za vse, Beograjska ulica 4 ,1000 Ljubljana, Slovenija
Telefonska številka: +386 1 320 08 99
Spletna stran: www.3d-tisk.si
E-mail naslov: info@3d-tisk.si

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.
Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.
VKLOPI RAZUM - ZAHTEVAJ RAČUN!