Učenci veliko lažje razumejo kemijo in biologijo, če dobro razumejo osnove. Najboljši način, da nekaj res dobro spoznamo in razumemo, pa je, da to poskusimo ustvariti sami.

Osnovni delci večine elementov so atomi, te pa se povezujejo v molekule. Sestavljata jih dva ali več atomov, povezanih s kemijsko vezjo. Predstavljajo najmanjše nedeljive delce kemijskega elementa ali spojine, ki ohranjajo kemijske in fizikalne lastnosti te snovi.
Sestavo molekul bodo učenci najboljše razumeli, ko jo bodo znali sami narisati. To pa lahko nadgradimo in jim omogočimo, da molekule ustvarjajo v 3D, jih 3D-natisnejo in fizično držijo v rokah.
Na spletu lahko najdete in si brezplačno prenesete odprtokodni molekularni urejevalnik in vizualizacijsko orodje, ki vam služi pri računalniški kemiji, molekularnem modeliranju, bioinformatiki in znanosti o materialih.

Urejevalniki molekul so računalniški programi za ustvarjanje in spreminjanje predstav kemijskih struktur. Preko 2D računalniške grafike ali 3D računalniške grafike manipulirajo s predstavitvami kemijske strukture v simuliranem dvodimenzionalnem prostoru ali tridimenzionalnem prostoru. Strukturo trdnih snovi lahko s takšnimi programi raziskujejo na molekularni ravni. Programi te vrste učencem omogočajo, da sami oblikujejo preproste molekule, ki jih lahko nato 3D-natisnejo in si jih ogledajo v fizični obliki. Urejevalniki molekul so torej odlično orodje za spodbujanje zanimanja otrok za naravoslovje in poglobitev njihovega razumevanja.