raise3d logo

 

 

Odstranite originalno ploščo.
Odvijte dva vijaka pred ploščo z vrtenjem v smeri urinega kazalca.

 

 

Dvignite sprednji del plošče s pritrdilnimi vijaki in izvlecite ploščo iz naprave.
Namestite novo ploščo.

Novo magnetno ploščo potisnite na platformo Z.

Površina naj bo obrnjena z logotipom Raise3D navzgor.

 

 

Privijte vijake, da začnete s tiskom.