raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Razrahljajte pritrdilne vijake v jermenicah, da se lahko prosto premikajo.


2. Sprostite vijake, ki držijo blok jermena, dokler ga ne morete ločiti od drsnega bloka.


3. Odstranite jermen s tiskalnika.


4. Na palico namestite nov jermen. Jermenico ovijte okoli jermenic na obeh straneh.


5. Držite oba konca jermena in ga potisnite v blok jermena.

Opomba: jermen mora biti nameščen točno na srednji vrzeli jermenskega bloka.

6. Z dvema kleščama vpnite oba konca jermena. Pritisnite jermenico na konca palice.

7. Z zadostno silo trdno pritisnite klešče na srednjo jermenico.


Opomba: jermen mora biti v sredini vrzeli bloka jermena.

8. Namestite vijake, ki držijo blok jermena (s pomočjo druge osebe).


9. Pritrdite jermen in preverite, ali se napetost jermena ujema z napetostjo na drugi strani.

10. Če napetost ni enakomerna, izberite ohlapnejšega in ponovite korake od 1 do 9.

Vir: Raise3D.