raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred začetkom namestitve preberite celoten prispevek o namestitvi.

Opremo priključite na ozemljen vir napajanja. Ozemljitvenega vodnika ne smete poškodovati ali zaobiti.
Seznanite se z lokacijo prekinjevalnikov ali odklopnikov veje tokokroga opreme ter kako jih vklopiti in izklopiti v nujnih primerih.
Seznanite se z lokacijo gasilnih aparatov in vedite, kako jih uporabiti. Pri električnih požarih uporabljajte samo gasilnike tipa ABC.
Seznanite se z lokalnimi postopk prve pomoči in opremo za prvo pomoč na lokaciji.
Uporabljajte ustrezno razsvetljavo.
Vzdržujte priporočeno območje temperature in vlažnosti v območju opreme.
Izdelka ne uporabljajte v okolju, ki vsebuje hlapne ali vnetljive spojine.

Okoljske zahteve:

Napravi Pro2 in Pro2 plus sta namenjeni samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Pogoji kakovosti zraka s prekomerno količino trdnih delcev (prevodnih ali neprevodnih) lahko povzročijo poškodbe sistema.
Pogoji kakovosti zraka, v katerih se na tiskalniku ali v njem nabirajo olja, ki se prenašajo po zraku, lahko poškodujejo plastične komponente.
Delovna temperatura mora biti od 15 °C do 30 °C (59 °F do 86 °F), relativna vlažnost pa od 10 % do 90 % brez kondenzacije.
Temperatura skladiščenja je od -25 °C do 55 °C (-13 °F do 131 °F), relativna vlažnost pa od 10 % do 90 % brez kondenzacije.
OPOMBA: Tiskalnika Pro2 in Pro2 plus lahko ustvarjata vibracije, ki so odvisne predvsem od geometrije izdelave dela in značilnosti materiala. To je treba upoštevati, če je tiskalnik nameščen v bližini opreme, občutljive na vibracije.

Priključek vhodnega napajanja:

Vgradnja in vtičnica omrežne vtičnice morata biti izdelani in zaščiteni v skladu z ustreznimi predpisi. Pred vklopom naprave preverite vhodno napetost, fazo in frekvenco, ki jo prejema. Preverite priključitev ozemljitvenih žic od stroja do vhodnega vira. Dovoljene vhodne napetosti so 1x(90-240)V 50Hz/60Hz. Za več informacij o vhodnem napajanju glejte poglavje s tehničnimi specifikacijami v priročniku in podatkovno tablico stroja. Prepričajte se, da je količina energije, ki je na voljo iz vhodnega priključka, zadostna za normalno delovanje stroja.

Vir: Raise3D.