raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spustite ploščo. Kot korake premika izberite 10 mm in spustite ploščo za 250 mm.

2. Izvlecite filament in ga z vodilnimi cevmi odstranite iz ekstruderja.


3. Na strani “Home” nastavite temperaturo konic na 0 ℃ in počakajte, da dosežejo temperaturo okolice.


4. Z 2,5-milimetrskim inbus ključem odstranite pritrdilna vijaka na hladilnem ventilatorju modela.
5. Z 1,5-milimetrskim inbus ključem sprostite 4 pritrdilne vijake v notranjosti grelnega bloka.

6. Z 2,5-milimetrskim inbus ključem sprostite pritrdilni vijak, označen z rdečo barvo. Odstranite šobo iz ekstruderja. Iz vročega konca odstranite grelno palico in termoelement.


7. Odstranite črna vijaka z zadnjega ohišja in snemite ohišje (za grelne elemente ni posebne usmeritve).


8. Odrežite vezice.


9. Odstranite vijaka z inbus ključem s plošče ekstruderja.


10. Odstranite grelni element ali termoelemebt s spodaj označenih sponk tako, da s ploščatim izvijačem sprostite vijake na plošči ekstruderja.11. Vstavite kable grelnega elementa v priključek in privijte vijake.
12. Prepričajte se, da se izpostavljeni kabli ne dotikajo, saj lahko to povzroči poškodbe tiskalnika.
Opomba: Za ravnanje žic lahko uporabite rezalnik za žice, vendar jih ne prerežite.


13. Vstavite kable termoelementa v priključek in privijte vijake.

14. Prepričajte se, da se izpostavljeni kabli ne dotikajo drug drugega, saj lahko to povzroči poškodbe tiskalnika.

15. Bodite pozorni na polarnost. Rdečo žico je treba vstaviti v pozitivni priključek, belo žico pa v negativni priključek.

Opomba: Za ravnanje žic lahko uporabite klešče za žice, vendar jih ne prerežite.


16. Pritrdite nosilec plošče.

Opomba: Spodnji vijak je M2,5, zgornji pa M3.

17. Vstavite grelni element do konca v spodnjo odprtino šobe, dokler ne doseže drugega konca. Namestite pritrdilna vijaka.


18. Termoelement vstavite do konca v zgornjo odprtino šobe. Privijte pritrdilna vijaka.


19. Šobo vstavite nazaj na objemko in jo potisnite navzgor, dokler se zgornja površina lamele ne dotakne objemke. Zategnite šesterokotni vijak.


20. Namestite ventilator nazaj.

21. Kable povežite z vezicami in pritrdite ohišje nazaj, da pokrije kable.


22. Po ponovni namestitvi šob je treba ponovno kalibrirati os Z.

Vir: Raise3D.