raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Iz obeh konic izpraznite filament.

 Ko odstranite filament, izklopite tiskalnik.

2. Odstranite 4 vijake za pritrditev ventilatorja. Odstranite sprednji ventilator skupaj z zaščitnim pokrovom.

 Odstranite pritrdilni vijak na ohišju ventilatorja. Odstranite ohišje ventilatorja.

3. Odstranite kabel sprednjega ventilatorja s plošče ekstruderja.

 Odstranite stari ventilator in njegov kabel.

 Odstranite dva pritrdilna vijaka s črnega zadnjega ohišja in ohišje snemite.

Prerežite vezice, ki držijo kable.

 Odvijte vijake, označene na naslednji sliki. In odstranite kable grelne palice iz ekstruderja.

Opomba: Kabla grelne palice ni mogoče odstraniti, če ni odstranjena priključna plošča ekstruderja s tiskalne glave.

Kable grelne palice izvlecite iz montažnega bloka s spodnje strani.

 Kable grelne palice izvlecite iz montažnega bloka s spodnje strani.

 Zaščitni pokrov in sprednji ventilator pritrdite nazaj na ohišje ventilatorja s 4 pritrdilnimi vijaki.

Opomba: Prepričajte se, da je površina z etiketo obrnjena proti ohišju ventilatorja.

 Priključek novega ventilatorja s pinceto zgrabite z vrha in mu pomagajte, da gre skozi montažni blok.

 Priključite kabel sprednjega ventilatorja na priključek, s katerega ste odstranili stari kabel.

 Vstavite kable grelne palice v priključek in namestite vijake.

 Prepričajte se, da se izpostavljene žice ne dotikajo druga druge, sicer lahko pride do poškodbe tiskalnika.

Opomba: Zgornji del je namenjen levi konici. Spodnja je za desno konico.

4. Kable povežite z vezico in namestite ohišje nazaj, da pokrije kable.

 

Vir: Raise3D.