raise3d logo

 

 

Površino za tisk odstranite z dvižne plošče.

Uporabite mehko in čisto krpo, da ploščo obrišete z 99 % izopropilnim alkoholom【IPA 99%】in pustite, da se posuši.

[Povzeto iz Navodil za uporabo Raise3D Pro2 serije]