raise3d logo

Magnetno ploščo odstranite iz 3d-tiskalnika. Previdno jo držite v eni roki in z drugo roko odstranite staro površino za tisk.

 

 

Očistite magnetno ploščo; če je na njej ostalo lepilo, jo previdno očistite s strgalom. Pazite, da ne poškodujete površine.

Če lepilo težko očistite s strgalom, ponovno namestite ploščo in nastavite temperaturo ležišča na 110 ℃, počakajte 30 minut. Poskusite znova s strgalom.

 

 

Odstranite zaščitni sloj na zadnji strani površine za tisk in jo nastavite na magnetno ploščo.

Opomba: Bodite previdni, da ne nastanejo mehurčki. Lahko jih postrgate s strgalom.

Znova namestite magnetno ploščo. Nameščeno ploščo ponovno kalibrirajte.

[Povzeto iz Navodil za uporabo Raise3D Pro2 serije]