raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

Dodana je funkcija “Adaptive Layer Height”, ki lahko samodejno izbere različne vrednosti višine plasti za različne strukture, manjšo višino plasti za podrobnosti in večjo višino plasti za strukture brez podrobnosti, kar lahko pomaga prihraniti čas tiska in hkrati ne vpliva na natančnost.
“Adaptive Layer Height Maximum Height” se nanaša na največjo prilagodljivo višino plasti.
Izražena je v odstotkih glede na širino iztiskanja.

“Adaptive Layer Height Minimal Height” višina se nanaša na minimalno višino adaptivne plasti. Izražena je v odstotkih glede na širino ekstrudiranja.
Na primer, širina ekstrudiranja je 0,4 mm, nastavite “Adaptive Layer Height Maximum Height” na 62 %, nastavite “Adaptive Layer Height Minimum Height” na 25 %«. To pomeni, da je največja dovoljena višina plasti 0,248 mm, najmanjša dovoljena višina plasti pa 0,1 mm. ideaMaker bo na podlagi vašega modela določil višino plasti vsake strukture med 0,1 mm in 0,248 mm.

 

Primer prilagodljive višine plasti (Adaptive Layer Height).

 

“Adaptive Layer Height Outward Overhang” se nanaša na previs med dvema zaporednima plastema, ko se stranice modela nagibajo navzven. Izražen je v odstotkih glede na širino ekstrudiranja.
“Adaptive Layer Height Inward Overhang” se nanaša na previs med dvema zaporednima plastema, ko se stranice modela nagibajo navznoter. Izražen je v odstotkih glede na širino ekstrudiranja.
Na primer, širina ekstrudiranja je 0,4 mm, nastavite “Adaptive Layer Height Outward Overhang” na 50 % in “Adaptive Layer Height Inward Overhang” na 50 %. To pomeni, da je korak prilagodljive plasti navzven 0,2 mm, korak prilagodljive plasti navznoter pa 0,2 mm.
“Adaptive Layer Height Sampling Step” se nanaša na korak vzorčenja, ko program ideaMaker izbere višino plasti med najmanjšo in največjo višino plasti.

 

Prilagodljiva višina plasti (Adaptive Layer Height).

Opomba: Pred razrezom se prepričajte, da je omogočena funkcija “Adaptive Layer Height”, kot je prikazano na sliki spodaj.

 

Funkcija “Adaptive Layer Height” je omogočena.

 

Vir: Raise3d.