raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustvarjanje podpor

“Generate Support” oz. “Ustvarjanje podpor” se nanaša na izbiro strukture za previsni del.

 

Izbira podporne konstrukcije za previsni del.

 

Nastavitev »None« pomeni, da za model ni podporne strukture.
Nastavitev »Touch Platform Only« se nanaša na dodajanje samo podporne strukture, ki se lahko dotika platforme za sestavljanje. Tiste, ki se nahajajo z ene površine modela na drugo površino modela, ne bodo ustvarjene.

 

Razrezano s podporami “Touch Platform Only”.

 

Nastavitev »All« pomeni dodajanje podporne strukture vsem previsnim delom modela.

 

 Razrezano s podporami “All”

 

Podpora

»Support Extruder« se nanaša na izbiro ekstruderja za tiskanje podpore. (Če ste število ekstruderjev nastavili na 1, se prikaže samo “Primary Extruder”; če ste ga nastavili na 2, se prikažeta dve funkciji: levi in desni ekstruder).
»Support Type« se nanaša na strukturo podpore.
»Normal« se nanaša na podporo, ki se izračuna na podlagi lokalnosti, kar lahko povzroči naključno povešanje.
»Pillar« se nanaša na podporo, ki v celoti temelji na in se izračuna samo na podlagi stebrov.

 

Izberite podporno strukturo za svoj model.

 

Support Infill Type« oz »Vrsta zapolnitve podpore« se nanaša na vzorec zapolnitve za podporno strukturo.

 

Izberite vzorec oz »Support Infill« za svoj model.

 

“Support Infill Type “je nastavljena na “Lines”.

 

 “Support Infill Type”` je nastavljen na “Grid”.

 

 “Support Infill Type” je nastavljen na “Concentric”.

 

 “Support Infill Type” je nastavljena na “Rectilinear”.

 

“Support Infill Type” je nastavljen na “Triangles”.

 

 “Support Infill Type” je nastavljen na “Gyroid”.

 

“Support Infill Type” je nastavljen na “Cubic”.

 

“Support Infill Type” je nastavljen na “Honeycomb”.

 

»Support Infill Outlines » ali podporni obrisi – če je ta funkcija omogočena, bo program ideaMaker natisnil nekaj lupin, ki obkrožajo podporo, kot na sliki spodaj.

 

 Omogočena je možnost “Support Infill Outlines”.

 

»Support Infill Outlines Extruder« se nanaša na to, kateri ekstruder je izbran za tisk podpornih obrisov polnila. (Če je številka ekstruderja nastavljena na 1, se prikaže samo »Primary Extruder«; če je nastavljena na 2, se prikažeta dve funkciji: vse, levi ekstruder in desni ekstruder).

»Infill Ratio» oz »delež zapolnitve« se nanaša na gostoto podporne strukture.
“Max Overhang angle” oz “Največji kot previsa” določa, katerim delom modela bo dodana podpora.
Če je dejanski kot previsa na modelu večji od te nastavljene vrednosti, se ustvari podporna struktura. »Overhang Angle» oz »kot previsa« se nanaša na kot med površino previsa in osjo Z, kot je prikazano na sliki spodaj. (Nastavitev 0 pomeni, da bo vsem previsnim delom modela dodana podpora. Nastavitev 90 pomeni, da modelu ne bo dodana nobena podpora).

 

Kot previsa.

»Horizontal Offset» oz »vodoravni odmik« se nanaša na razdaljo med podporno konstrukcijo in deli modela v smeri X/Y.
»Vertical offset Top Layers« se nanaša na odmik med vrhom podporne konstrukcije in deli modela v smeri Z.
»Vertical offset Down Layers« se nanaša na odmik med spodnjim delom podporne konstrukcije in deli modela v smeri Z.
»Support Flowrate« oz »pretok podpore« se nanaša na pretok tiska podporne strukture.
»Horizontal Expansion« oz »Vodoravna razširitev« se nanaša na to, da bi bila z to funkcijo omogočeno podpora večja v vodoravni smeri in bi jo bilo lažje odstraniti.

 

 “Horizontal Expansion” je nastavljen na 0.

 

“Horizontal Expansion” je nastavljen na 2.

 

»Solid Base Layer« se nanaša na povečanje oprijema podporne strukture spodnjih plasti, kot je prikazano na sliki 18.
»Use Lines Pattern in High Density Grid Support Infill Pattern« – ko je ta funkcija omogočena, bo ideaMaker samodejno spremenil vzorec podpornega polnila v »Lines«, kadar uporabljate vzorec podpornega polnila z mrežo in gostoto polnila večjo od 25 %.

 

“Solid Base Layers” je nastavljen na 5.

 

»Interlaced Support Infill Angle« oz »Prepletenost podpornega polnila«.

»Interlaced Support Infill Angle« pomeni, da lahko določite smer vsake plasti polnilne strukture, kar lahko zmanjša možnost povešanja v vogalih zaradi vseh podpor v isti smeri. Če dodate 30, 60, 90 stopinj, bo kot prve plasti podpore 30 stopinj, druge plasti pa 60 stopinj. Tretji sloj bo 90 stopinj. Četrti sloj bo spet 30 stopinj, kot naslednjih slojev pa se spreminja po vrstnem redu.
»Angle« oz »kot« se nanaša na smerni kot polnilne konstrukcije.
»Add Infill Angle» nanaša na dodajanje vrednosti.
»Remove Infill Angle« se nanaša na odstranitev izbrane vrednosti.

 

“Interlaced Support Infill Angle” je nastavljen na 30 stopinj.

 

 “Interlaced Support Infill Angle” je nastavljen na 0 stopinj.

 

Drugo

 Vrstica s podporami

 

»Pillar Size« se nanaša na velikost posameznega podpornega stebra. Ta vrednost se uporablja tudi za določanje, kje naj bodo podpore nameščene.
»Add Sparse Connection« pomeni, da bo z to funkcijo omogočeno program ideaMaker onemogočil umikanje med podpornimi strukturami, kar bo povzročilo nekaj nitkanja za povezovanje in krepitev podpornih struktur.
»Generate Support under Small Floated Features« pomeni, da bo z omogočeno to funkcijo program ideaMaker samodejno dodal podporne strukture, ki bodo držale majhne lebdeče elemente.

 

 “Generate Support under Small Floated Features” je omogočena.

 

»Support Expansion under Small Floated Features» pomeni, da so podporne strukture za majhne lebdeče podpore večje v vodoravni smeri, da se poveča stabilnost, če je ta funkcija omogočena.

 

“Support Expansion under Small Floated Features” je omogočena.

 

»Recreate Support after Modifier Boolean Operation« – če je ta funkcija omogočena, bo ideaMaker samodejno ustvaril nove podporne strukture za rezultat mreže po izvedbi mrežnih operacij Boolean z modifikatorji.
Opomba: Če je ta funkcija omogočena, se obstoječi ročni podporni stebri ne upoštevajo.
Na primer: nastavite «Modifier” tip kot »Keep the overlap regions only” (experimental)« kot na sliki spodaj.

 

Keep the overlap regions only (experimental) oz »Ohranite samo območja prekrivanja (eksperimentalno).«

 

Funkcija »Recreate Support after Modifier Boolean Operation« je onemogočena.

 

Kot je prikazano na sliki, funkcija izpiše samo obstoječe ročne podpore, ki so bile ustvarjene pred razrezom, podpora pa se ne bo ponovno prilagodila glede na končno strukturo modela.

 Funkcija »Recreate Support after Modifier Boolean Operation« je omogočena. Kot je prikazano na sliki, se podporne strukture regenerirajo v skladu s končno strukturo modela, obstoječe ročne podpore generirane pred razrezom pa se ignorirajo.

 

Gostota podpore

The Dense Support tab oz vrstica z gostoto podpore.

 

»Dense Support Layers« označuje število plasti za gostoto podporne strukture. Obstaja samo v plasteh, ki se približujejo površini modela, zaradi česar so lahko povezovalne točke podpor po odstranitvi podpor bolj gladke.
»Dense Support Bottom Layers« s to funkcijo omogočeno lahko določite količino spodnjih plasti goste podporne strukture.

Opomba: če ta možnost ni omogočena, se bo število ujemalo z zgornjim.
»Dense Support Infill Ratio« se nanaša na gostoto zapolnitve slojev goste podpore.
Funkcija »Dense Support Infill Type« se nanaša na izbiro vzorca zapolnitve za plasti goste podpore.

 

 Izberite »Dense Support Infill Pattern« za vaš model.

 

Figure 29: “Dense Support Infill Type” je nastavljen na “Lines”.

 

 “Dense Support Infill Type” je nastavljen na “Grid”.

 

 “Dense Support Infill Type” je nastavljen na “Concentric”.

 

“Dense Support Infill Type” je nastavljen na “Rectilinear”.

 

»Dense Support Infill Outlines«: če je ta funkcija omogočena, bo program ideaMaker natisnil nekaj lupin, ki obkrožajo gosto podporo.

 

“Dense Support Infill Outlines” je nastavljen na 2.

 

»Dense Support Infill Outlines Extruder« se nanaša na to, kateri ekstruder je izbran za tisk obrisov podpornega polnila. (Če je številka ekstruderja nastavljena na 1, se prikaže samo »Primary Extruder«; če je nastavljena na 2, se prikažeta dve funkciji: Vse, levi ekstruder in desni ekstruder).
»Dense Support Extruder« izbira ekstruderja za tisk goste podpore.

(Če število iztiskalnikov nastavite na 1, bo prikazan samo primarni ekstruder; če ga nastavite na 2, bo prikazan levi ekstruder in lahko preklopite na desni ekstruder).

 

Izbira ekstruderja za gosto podporo.

 

»Dense Support Inner Horizontal Expansion«: če je ta funkicja omogočena se gosta podpora razširi v smeri XY, da se izogne ozkim območjem goste podpore in jo je mogoče lažje odstraniti.
Opomba: Ta funkcija deluje samo za notranjo gosto podporno strukturo, ki se nahaja na sredini podporne strukture.
»Use Lines Pattern in High Density Grid Dense Support Infill Pattern«: Če je ta funkcija omogočena, bo program ideaMaker pri uporabi vzorca gostote podpore za zapolnitev mreže in gostoti zapolnitve, ki je večja od 25 %, samodejno spremenil vzorec goste podpore za zapolnitev v “Lines”.
»Dense Support Flowrate« se na naša na stopnjo pretoka pri tisku goste podporne strukture.

 

 “Dense Support Inner Horizontal Expansion” je nastavljena na 2mm.

 

 “Dense Support Inner Horizontal Expansion” je nastavljena na 0mm.

 

Prilagodljiva podpora

Prilagodljiva podpora ustvarja gostejšo podporo v bližini površine modela, kar zagotavlja stabilnejšo podporno strukturo.
»Adaptive Support Reduction Count« se nanaša na število zmanjšanj razmerij zapolnitve podpore.

Opomba: Z vsakim zmanjšanjem se razmerje zapolnitve podporne strukture prepolovi.

»Infill Ratio Range« se nanaša na najmanjši in največji razpon razmerja zapolnitve podporne konstrukcije.
Opomba: če je omogočena gosta podpora, bo največje razmerje zapolnitve nastavljeno kot razmerje zapolnitve goste podpore.
»Adaptive Support Layers« se nanaša na število slojev pred zmanjšanjem razmerja zapolnitve podpornih struktur.

»Adaptive Support Inner Horizontal Expansion«: če je ta funkcija omogočena se prilagodljiva struktura podpore razširi v smeri XY, da se izogne ozkim območjem podpore in olajša odstranitev podpore.
»Adaptive Support Minimal width« se nanaša na minimalno širino prilagodljivih podpornih struktur. Če je manjša od nastavljene vrednosti, bo združena v druga območja podpore z drugačnim razmerjem zapolnitve podpore.
Opomba 1.: če je omogočena prilagodljiva podpora, se nastavitvi »Support Infill Ratio« in »Dense Support Infill Ratio« v nastavitvah za posamezno plast ne upoštevata.
Opomba 2.: nastavitve «Support Infill Type«, »Support Infill Ratio«, »Dense Support Infill Type« in »Dense Support Infill Ratio« v nastavitvah modifikatorja se ne upoštevajo, če je omogočena prilagodljiva podpora.

 

 »The Adaptive Support tab« oz vrstica s prilagodljivimi podporami.

 

»The support tab« oz. vrstica s podporami .

Vir: Raise3d.