raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 


: Spremenite nastavitve za dele modela ali izberite en model, kot podporno podlago za druge modele.
Kliknite “Add Modifier models or primitives” ali gumb “+”, da dodate še en model (model 1), kot je prikazano na sliki spodaj. Kliknite ikono “-“, če želite izbrisati izbrane modifikatorje. Kliknite ikono “Edit”, če želite urediti ime modifikatorjev.

Dodaj modifikator.

Spremenite nastavitev prekrivanja z matičnim modelom

Sprememba nastavitve prekrivanja z nadrejenim modelom se nanaša na to, da lahko program ideaMaker prilagodi nastavitev rezine prekritih delov. Kliknite ikono “+”, da dodate nastavitve razreza, kot so plasti, zapolnitev in podpora, kot na sliki spodaj. Kliknite ikono “-“, če želite izbrisati izbrane nastavitve. Na primer, gostoto zapolnitve smo nastavili na 50 %. Nato naredite rezino modela, ki je prikazana na drugi sliki spodaj.

Spremenite nastavitve prekrivanja z nadrejenim modelom.

Dodajte nastavitve, ki jih želite spremeniti za prekrivajoče se dele.

Spremeni nastavitev prekrivanja z omogočenim nadrejenim modelom.

“Merge Modifiers Shells with Parent Model”: kadar je ta funkcija omogočena bo ideaMaker združil modifikatorje in starševski model, če na izpisih ostane kakšna nepopolnost.
Na primer, če je vrednost “Shells” v glavni predlogi 2, v “Modifier Settings” pa 3, bo ideaMaker natisnil prvi dve zanki lupin z enakimi nastavitvami, tretjo zanko lupin pa natisnil posebej za “Modifier Settings”.

Opomba: Ta funkcija deluje samo za prvih nekaj lupinskih zank modifikatorjev in nadrejene predloge z enakimi nastavitvami. In ta možnost je privzeto onemogočena.

Združite lupine modifikatorjev z nadrejenim modelom.

“Merge Modifiers Shells with Parent Model” je omogočen.

“Merge Modifiers Shells with Parent Model” je onemogočen.

“Modifier Extruder” spreminja različne ekstruderje za prekrivajoče se dele.


“Modifier extruder” prekritih delov.

Podporne strukture

Podporne strukture ideaMaker bo modifikator izpisal, kot podporne strukture nadrejenega modela. Kliknite ikono “+”, da dodate nastavitve razreza, kot je prikazano na sliki zgoraj. Na primer, razmerje podpornih struktur nastavimo na 100 %. Nato naredite rezino modela, kot je prikazano na sliki spodaj.

»Modifier support settings«: kadar je ta funkcija omogočena bo ideaMaker uporabil določene nastavitve za podpore, ki jih ustvari ta model.

Podporne strukture.


Urejanje nastavitev.

Predogled modela.

Blokator podpore (brez podpore pri prekrivanju z nadrejenim modelom)

»Support Blocker (Don’t Support at overlap with parent model)«: se nanaša na področje kjer nadrejeni model, ki prekriva modifikatorje, ne ustvarja podpore.


Omogočena je funkcija “Don’t Support at overlap with parent model”.

Blokator teksture (brez teksture pri prekrivanju z nadrejenim modelom)


Na delih, ki se prekrivajo z nadrejenim modelom, ni teksture.

Odstranite območja prekrivanja (eksperimentalno)

Odstranitev območij prekrivanja se nanaša na to, da območje, kjer se matični model prekriva z modifikatorji, ne bo ustvarjeno, kot je prikazano na sliki zgoraj.

Omogočena je funkcija “Keep the overlap regions only”.

Opomba: Operacija »Recreate Support after Modifier Boolean« bo vplivala na podporne strukture.

Vir: Raise3d.