raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno orodje:

①2 mm šestiložni ključ.

Del I: Odstranitev sponke za jermen

1. Odstranite vijak z 2 mm šestilojemnim ključem, kot je prikazano na naslednji sliki.

2.Odstranite sponko jermena z ekstruderja.

3. Drsite jermen v smeri, ki je prikazana na spodnji sliki, in ga premaknite v smeri utorov.

OPOMBA: Sponko jermena previdno potisnite vzdolž utora jermena. Ne izvlecite jermena iz zaponke proti smeri utorov.

II. del: Ponovna montaža

4.Pripravite novo sponko za jermen osi X.

5. Jermen X potisnite v novo sponko in se prepričajte, da je poravnan z zobmi zaponke.

OPOMBA: jermen X mora biti nameščen do konca v zadnji del zaponke pasu.

6. Jermen prepognite čez sponko in ga namestite nazaj na tiskalno glavo.

7.Ponovno namestite sponko z 2 mm vijakom.

Vir: Raise3D.