raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Orodja:

①2 mm šestiložni ključ


1. Izklopite tiskalnik in odstranite zadnji pokrov zaslona na dotik z 2 mm šestilojemnim ključem.


2. Odstranite vse kable na krmilni plošči.
Opomba: Priporočljivo je, da na kable namestite oznake za primer zamenjave.
Z 2 mm šestiložnim ključem odstranite štiri vijake, označene z rdečo barvo.


3.Pripravite novo ploščo in z njo zamenjajte staro. Ponovno namestite vijake in priključite vse kable na ploščo.


4.The following picture is the detail of each cable: Each color of cable’s connector corresponds to the same color of interface.
4.Naslednja slika je podroben prikaz vsakega kabla: Vsaka barva priključka kabla ustreza isti barvi vmesnika.

5.Namestite zadnji pokrov zaslona na dotik z 2 mm šestilojemnim ključem.

 

Vir: Raise3D.