raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno orodje:
①2 mm šestiložni ključ

1. Izklopite tiskalnik.
2.Poiščite položaj končnega stikala, ki ga želite zamenjati.
Opomba: V tem učbeniku bomo kot primer uporabili os Z. Za osi X/Y so potrebni enaki koraki.


3. Z 2 mm šestilojemnim ključem odstranite dva vijaka, ki pritrjujeta senzor na okvir.
Opomba: Upoštevajte usmerjenost končnega ekstruderja.


4.Previdno odstranite priključek s končnega stikala.


5.Pripravite novo končno stikalo. Priključek usmerite v ustrezno smer.

6.Kabel priključite na novo končno zaporo.

7.Z 2 mm šestiložnim ključem ponovno namestite pritrdilna vijaka.

 

Vir: Raise3D.