raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno orodje:
Šestiloročni ključ 2 mm


Izklopite napravo.
2.Sprostite sponko za pritrditev kabla za priključitev ekstruderja.


3.Use a 2 mm hex wrench to remove the two screws retaining the extruder connection board cover to the extruder.
3. Z 2 mm šestilojemnim ključem odstranite dva vijaka, ki držita pokrov priključne plošče ekstruderja.


4.Use a 2 mm hex wrench, remove the two screws retaining the extruder connection board to the extruder.
4.Z 2 mm šestilojemnim ključem odstranite dva vijaka, ki pritrjujeta priključno ploščo ekstruderja.


5.Nežno izvlecite priključno ploščo ekstruderja v smeri puščice, ki je prikazana spodaj. Pri tem bodite pozorni na majhno izboklino, ki jo drži na mestu.


6. Odstranite oba kabla iz rež, označenih z rdečo barvo, kot je prikazano na spodnji sliki.


7.Z 2 mm šestilojemnim ključem odstranite pritrdilni vijak šobe. V tem koraku lahko odstranite celoten sklop grelnika skupaj z grelno palico in termočlenom.


8. Odstranite šobo.


9.Odstranite pritrdilni vijak na vročem delu z 2 mm šestiložnim ključem.


10.Ko sprostite pritrdilni vijak, mora grelna palica zdrsniti ven.
Opomba: Če grelna palica ne more prosto zdrsniti, lahko z majhnim ploščatim izvijačem nežno upognete grelni blok.
Na tej točki mora biti dovolj prostora, da grelna palica gladko zdrsne ven.


Ponovna montaža
11.Pripravite novo grelno palico.
12.Novo grelno palico vstavite v grelni blok.
Opomba: Prepričajte se, da je konica grelnega elementa poravnana z blokom, kot je prikazano na spodnji sliki.


13.Ponovno namestite vijak, ki drži grelno palico.
Opomba: Vijak namestite trdno, vendar ne tako močno, da bi bila grelna palica stisnjena.
14.Vstavite grelnik nazaj v ekstruder, obrnjen proti zadnjemu delu tiskalnika.


15.Ko je grelni nastavek popolnoma vstavljen v ekstruder, z 2 mm šestilojemnim ključem privijte vijak, ki drži šobo.


16.Majhno izboklino plošče vstavite v luknjo na ekstruderju. Ko je ploščica pravilno nameščena, kable pospravite v režo za upravljanje kablov.


17.Ponovno priključite kabel grelne palice na priključno režo z oznako HE_0 ali HE_1. 18. Kabel temperaturnega senzorja ponovno priključite v priključno režo z oznako TS0 ali TS1.


18.Dva pritrdilna vijaka privijte z 2 mm šestilomenskim ključem.


19.Ponovno namestite pokrov priključne plošče z zaponko, obrnjeno proti vtičnici priključnega kabla ekstruderja.


Po ponovni namestitvi je treba napravo umeriti.
V sistemu RaiseTouch izberite “Setting > Machine > Maintenance > Offset Calibration” in sledite korakom na zaslonu.

Vir: Raise3D.