3D-tisk za vse.

3D-tiskalnik postaja obvezna oprema vsake napredne učilnice. Spodaj si lahko ogledate nekaj idej za 3D-tisk pri predmetu biologije.

Celična membrana

Celična membrana (tudi plazmalema) je tanka, urejena plast fosfolipidnih molekul in proteinov, ki v celoti obkroža notranjost celice in razmejuje protoplazmo od okolice ter selektivno prepušča izbrane snovi. Učenci s 3D-natisnjenim modelom v rokah si bodo lažje zapomnili različne strukture, ki jo sestavljajo, snov pa postane bolj zanimiva. Tukaj najdete 3D-model za tisk. 

RNK in sinteza proteinov

Pri sintezi določenega proteina se mora genska informacija z odseka DNA prepisati v zaporedje aminokislin, ki je značilno za ta protein. DNA se nahaja v celičnem jedru in ga nikoli ne zapusti. Sinteza proteinov poteka na ribosomih, zato je potreben posrednik, ki gensko informacijo prevzame z DNA in jo prenese do ribosomov. To nalogo ima obveščevalna RNA. Otroci si bodo s 3D-natisnjenim modelom veliko lažje zapomnili zaporedje sinteze, kot če bi si ga le prebrali v šolskem učbeniku. 

Molekula čokolade

Čokolado imamo vsi radi. Učencem lahko snov približamo tako, da jo približamo njim. In s čim lažje, kot s čokolado? 3D-natisnjen model molekule čokolade najdete tu

Dvojnovijačna DNK

Dvojnovijačne strukture DNK, ki temeljijo na parjenju nukleotidnih baz, ki omogoča hrambo in podvojevanje dednih informacij živih organizmov, na splošno veljajo za eno najpomembnejših znanstvenih odkritij 20. stoletja. Leta 1962 so Crick, Wilkins in Watson za svoj doprinos k temu odkritju prejeli vsak po tretjino Nobelove nagrade za fiziologijo ali medicino. 

Nevron

Nevroni ali živčne celice so glavni gradniki živčevja. Njihova glavna funkcija je proženje in prevajanje živčnih impulzov. Soma je telo nevrona z jedrom in citoplazmo. V somi poteka večina beljakovinske sinteze. Dendriti so izrastki iz some, navadno drevesasto razvejani.

Seciranje žabe

3D-natisnjen model žabe z organi omogoča "seciranje žabe" brez žrtev in brez packarije. Otroci se na zabaven način spoznavajo z biologijo, brez odvečnega mučenja živali.