raise3d logo

Jeff Farr, profesor na srednji šoli Foothill je eden izmed pomembnejših figur v izobraževanju na področju 3D-tiska, CAD operacij in proizvodnje. Uspešno je integriral Raise3D aditivno proizvodni sistem v učni načrt srednje šole Foothill, kjer poučuje.

Na srednji šoli uči že 26 let, njegov program pa sestavlja pet sklopov. Začetni sklop vključuje spoznavanje z računalniško programsko opremo in 3D-modeliranje. Drugi sklop pa mehanski inćeniring, gradbeno infratsrukturo in robotiko. Tretji sklop združuje strojni inženiring in tehnološki program, kjer se dijaki učijo vse od varjenja do upravljanja CNC in drugih naprav. Četrti sklop povezuje ključne učne sklope interdisciplinarnega programa in oblikovanje produktov. Prostovoljno pa kot peti sklop programa Jeff izvaja popoldanski program s krožkom robotike. Dijaki se z Jeffom spoznavajo s proizvodnimi postopki, ki jim omogočajo izdelavo funkcionalnih objektov.
Dijaki so kot donacijo prejeli starodobnika Hot Rod iz leta 1923, ki ga vzdržujeta dva dijaka. Avto so obnovili, da ponovno deluje in ga celo že peljali na prvo razstavo starodobnih vozil.

Jeff pravi, da je 3D-tisk vključil v učni program, ker je želel, da dijaki lahko stvar, ki si jo zamislijo tudi izdelajo in v fizični obliki primejo v roke. Od ideje, ki jo nato sami 3D-modelirajo in kasneje tudi 3D-natisnejo. 3D-natisnjen model nato preizkušajo, testirajo njegovo funkcionalnost in dimenzionalno točnost. 3D-tisk je po njegovem mnenju eden izmed štirih najbolj obljubljajočih proizvodnih procesov.

Razvoj naprav je izjemen in omogočajo že tisk s širokim spektrom materialov, ne le z dobro poznanima PLA in ABS, kar omogoča proizvodnemu svetu dinamičen prehod; na primer od izrezlajnja objekta na cnc stroju, lahko sedaj do kovinskega dela pridemo s 3D-tiskom.  

Želi si, da imajo njegovi učenci možnost učenja s prakso in dostop do naprav, saj vidi v prihodnosti veliko poklicev, ki bodo vključevali 3D-tisk. Zato imajo tudi toliko 3D-tiskalnikov na šoli.
In zakaj je izbral Raise3D 3D-tiskalnike?
Prvi razlog je, da so preprosti za uporabo. Učenci jih zlahka razumejo, v približno enem dnevu lahko osvojijo osnovno upravljanje naprave in nato to znanje nadgrajujejo. Prijazna cena pa je omogočala nakup dovolj velike števila naprav, da jih lahko istočasno uporablja več dijakov. Nameravajo širiti inovacijsko raziskovalni center šole in kupiti še več Raise3D naprav.